راهپیمایی ضد نژادپرستی در برلین و پاریس، با حضور مردمی گسترده برگزار شد و معترضان شعار «عدالت نباشه، صلح نیست» سر دادند. به گزارش دویچه‌وله، بیش از ۱۵۰۰ معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده بود نژادپرستی از نظر روحی، جسمی و جهانی می کشد در برلین دست به راهپیمایی زده تا خشونت پلیس را محکوم کنند. با توجه به اینکه محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا در مکان‌های عمومی همچنان در سراسر آلمان برقرار است، بسیاری از شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی ماسک به صورت داشتند و تلاش کردند تا با حفظ فاصله ۱.۵ متری از یکدیگر قرار بگیرند. این در حالی است که روز شنبه معترضان در حومه پاریس نیز به مناسبت چهارمین سالگرد مرگ «آداما ترائوره»، یک مرد سیاه‌پوست تحت بازداشت پلیس، راهپیمایی کردند؛ پرونده‌ای که خشم گسترده‌ای علیه خشونت پلیس به پا کرده است.