شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه برای چهارمین بار طی ۴ روز اخیر در تصویب قطعنامه‌ای برای تمدید مکانیسم کمک‌رسانی به سوریه از طریق مرزها شکست خورد. به گزارش العربی الجدید، شورای امنیت در جلسه‌های جداگانه دو قطعنامه را به رای گذاشت که اولی قطعنامه پیشنهادی آلمان و بلژیک بود و با وتوی روسیه و چین ناکام ماند. قطعنامه دوم نیز قطعنامه پیشنهادی روسیه بود که به خاطر عدم کسب آرای کافی تصویب نشد. این دومین قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره انتقال کمک‌های بشردوستانه به سوریه از طریق گذرگاه باب الهوی در مرز با ترکیه بود. دوجلسه دیگر نیز روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته برگزار شده بود که طی آن قطعنامه پیشنهادی آلمان و بلژیک و همچنین قطعنامه نخست روسیه رد شدند. رئیس دوره‌ای شورای امنیت و نماینده آلمان در سازمان ملل در این جلسه گفت که ۴ کشور به نفع سند پیشنهادی روسیه رای دادند و ۷ کشور رای مخالف و در مقابل ۴ کشور رای ممتنع دادند. وی گفت: این قطعنامه به خاطر عدم کسب آرای کافی تصویب نشد. روسیه و چین هم علیه قطعنامه پیشنهادی آلمان و بلژیک که بر تمدید انتقال کمک‌های انسانی از طریق دو گذرگاه باب الهوی و باب السلام تاکید داشت وتو کردند. پیش نویس قطعنامه دوم روسیه بر اجرای عملیات انتقال کمک‌های انسانی از یک مرز یعنی باب الهوی به ادلب سوریه به مدت یک سال تاکید دارد. روسیه اعلام کرد که از طریق این گذرگاه در مرز ترکیه با سوریه می‌توان حدود ۸۵ درصد از حجم کمک‌های انسانی را به سوریه منتقل کرد. تاکنون کمک‌های انسانی به سوریه از طریق گذرگاه باب الهوی و باب السلام در مرز با ترکیه منتقل می‌شد اما دوره این مکانیسم روز جمعه پایان یافت. موضوع تعیین راه انتقال این کمک‌ها در دوره آتی به مساله اختلاف در شورای امنیت تبدیل شده است به نحوی که کشورهای غربی قطعنامه پیشنهادی روسیه برای تعیین گذرگاه باب الهوی جهت انتقال کمک‌های انسانی به سوریه برای یک سال دیگر را رد کردند و روسیه و چین نیز قطعنامه پیشنهادی برای تمدید شش ماهه ارسال کمک از طریق گذرگاه‌های باب الهوی و باب السلام را وتو کردند.