گروهی متشکل از ۶۷ کشور با صدور بیانیه مشترکی در واکنش به تهدیدهای آمریکا به تحریم دیوان کیفری بین‌المللی، بر حمایت‌شان از این نهاد قضایی بین‌المللی تاکید کردند.

به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه این کشورها عنوان شده است: ما به عنوان اعضای دیوان کیفری بین‌المللی بر حمایت تزلزل ناپذیر خودمان از این دادگاه به عنوان یک نهاد قضایی بی طرف و مستقل تاکید می‌کنیم. آنها در ادامه این بیانیه اظهار داشتند: ما هم‌راستا با بیانیه مطبوعاتی ۱۱ ژوئن رئیس مجمع کشورهای عضو، بر تعهد خودمان به حفظ اصول و ارزشهای درج شده در اساسنامه رُم و دفاع از آنها و حفاظت از یکپارچگی آن در برابر هر گونه تدبیر یا تهدید علیه دادگاه، مقامهای آن و همکاران با آن تاکید می‌کنیم.

امضا کنندگان این بیانیه در عین حال بر این حقیقت تاکید کردند که دیوان کیفری بین‌المللی نهادی است که به عنوان آخرین راه حل مطرح بوده و تنها زمانی که کشورها نخواهند یا نتوانند صادقانه رویه‌های ملی خود را اجرا کنند قدم جلو می‌گذارد. در بیانیه آمده است که ما از همه کشورها می‌خواهیم همکاری کامل با این دیوان داشته باشند تا بتواند عدالت برای قربانیان را تضمین‌ کنند.