رئیس‌جمهور روسیه اظهار کرد: یادآوری این نکته مهم است که مردم اتحاد جماهیر شوروی، ضربه مبارزه علیه نازیسم را متحمل شدند. به گزارش خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین روز گذشته (چهارشنبه) در جریان رژه پیروزی در  میدان سرخ مسکو، گفت: آینده جهان، اگر ارتش سرخ از آن دفاع نکرده بود، قابل تصور نیست.

وی خاطرنشان کرد: تصور اینکه اگر ارتش سرخ به دفاع از جهان برنمی‌خاست، چه بر سر جهان می‌آمد، حتی در خیال هم نمی‌گنجد. پوتین تأکید کرد: سربازان ارتش سرخ نه نیاز به جنگ و نه کشورهای دیگر داشتند؛ نه شکوه و نه افتخار. آن‌ها سعی داشتند دشمن را درهم بشکنند، به پیروزی دست پیدا کنند و به خانه بازگردند. و آن‌ها هزینه غیرقابل بازگشتی برای آزادی اروپا دادند. پوتین اظهار کرد: یادآوری این نکته مهم است که مردم اتحاد جماهیر شوروی، ضربه مبارزه علیه نازیسم را متحمل شدند. صدها هزار تن سرباز در یک سرزمین خارجی گیر افتادند و وظیفه ماست که این موضوع را به یاد بیاوریم و فراموش نکنیم که مردم شوروی ضربه مبارزه علیه نازیسم را متحمل شدند. رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: این مردم ما بودند که بد و شر مطلق را شکست دادند.