نخست‌وزیر ژاپن بار دیگر بر تمایلش برای برگزاری رفراندوم به منظور تغییر قانون اساسی این کشور پیش از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکید کرد. به گزارش اسپوتنیک، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن گفت: من یک سال و سه ماه دیگر رهبر حزب لیبرال دموکرات هستم و تمایل دارم تا این رفراندوم پیش از سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار شود. وی به دنبال افزودن متممی به قانون اساسی درباره نیروهای دفاع از خود (ارتش) ژاپن است تا شفافیت حقوقی برای این مساله ایجاد شود. بند ۹ قانون اساسی پساجنگ دوم جهانی ژاپن، با قطعیت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارتش این کشور را محدود می‌کند، اگرچه آبه چندین سال است که به دنبال بررسی مجدد آن و افزودن متممی به این بند است. در ۲۰۱۴، کابینه این کشور قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، به نیروهای ژاپن این اجازه داده شد تا در نبردهای خارجی و به نام دفاع از خود حضور یابند.