چندین گروه مدافع حقوق بشر آمریکایی از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (American Civil Liberties Union) در شکایتی که علیه دونالد ترامپ تنظیم کردند اقدام پلیس آمریکا در مقابل کاخ سفید را ناقض حقوقی دانستند که در قانون اساسی این کشور بیان شده است. مدافعین حقوق بشر علاوه بر ترامپ علیه ویلیام بار، وزیر دادگستری و مارک اسپر، وزیر دفاع نیز شکایت کردند. گروه‌های حقوق بشری پلیس آمریکا را به ارتکاب «جرایم هماهنگ شده» و تحریک‌امیزعلیه معترضان متهم کردند. این معترضان در مقابل کاخ سفید و در پارک لافایه در اعتراض به کشته شدن جرج فلوید سیاهپوست و خشونت پلیس علیه سیاهپوستان تجمع کرده بودند. شکایتی که مدافعین حقوق بشر طرح کردند مربوط  به صحنه و یا اتفاقی است که در روز دوشنبه اول ژوئن  افتاده است که در آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اجازه داده است پیاده ‌راهی را که به کلیسای نزدیک کاخ سفید ختم می‌شود، با شلیک گاز اشک‌آور باز کنند. پلیس با خشونت، معترضانی را که به گونه‌ای مسالمت‌آمیز تجمع کرده‌اند، از سر راه برمی‌دارد. همه‌ی اینها برای اینکه ترامپ و همراهانش بتوانند به طور نمادین در برابر کلیسا برای گرفتن یک عکس بایستند؛ با انجیلی در دست اما بدون نیایش یا حتی کلمه‌ای آشتی‌جویانه. در اعتراض به نژادپرستی و خشونت بیش از حد پلیس شعارهایی روی دیواری این کلیسا نوشته شده بود و قسمت‌هایی از آن بر اثر آتش سوزی صدمه دیده بود. ترامپ در مقابل این کلیسا با به دست گرفتن انجیل عکس گرفت.