به درخواست مراکش، سازمان ملل نشستی را با حضور رهبران دینی جهان اعم از رهبران مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در خصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا برگزار کرد. به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در آغاز این نشست تاکید کرد که رهبران دینی می‌توانند نقش مهمی در ممانعت از شیوع ویروس کرونا و کاهش ضررهای ناشی از بیماری کویید ۱۹ ایفا کنند. گوترش خطاب به رهبران دینی خاطرنشان کرد: مسئولیت تقویت همبستگی به عنوان پایه و اساسی برای پاسخگویی به نیازها و خواسته‌هایمان بر عهده خودمان است؛ همبستگی که بر پایه حقوق و کرامت انسانی باشد. دبیرکل سازمان ملل با اشاره به بحران‌های پیش از بیماری کویید ۱۹ در زمینه بهداشت عمومی از جمله آنها بیماری ایدز و ابولا، تصریح کرد،  رهبری معنوی همواره از نظر ارزش‌های اجتماعی، عملکردها و رفتارها، نتایج مثبتی داشته است.