شورای امنیت قصد دارد قطعنامه‌ای را برای برقراری آتش‌بس انسانی ۹۰ روزه در تمامی درگیری‌های جهان به تصویب برساند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت قصد دارد جهت ایجاد فرصتی برای ارسال کمک‌های انسانی با توجه به شیوع ویروس کرونا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به تصویب برساند که در آن برقراری آتش‌بس انسانی ۹۰ روزه در تمامی درگیری‌های مسلحانه سراسر جهان خواسته شده است. در طرح اولیه این پیش‌نویس که هفته گذشته از سوی فرانسه و تونس ارائه شد، توقف جامع و فوری تمامی اقدامات خصمانه در تمامی کشورهای مندرج در دستور جلسه شورای امنیت به مدت تنها ۳۰ روز و با هدف تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با کرونا خواسته شد. اما در طرح جدید که روز دوشنبه دوباره تنظیم شد، شورای امنیت از تمامی طرف‌های درگیری‌های مسلحانه در جهان می‌خواهد فورا آتشی‌بسی انسانی به مدت دست‌کم ۹۰ روز متوالی را اجرا کنند تا فرصتی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به صورت ایمن، مستمر و بدون مانع و نیز ارائه خدمات مربوطه از سوی طرف‌های انسانی بی‌طرف ایجاد شود. شورای امنیت تا امروز تاریخی را برای تصویب این پیش‌نویس مشخص نکرده است، زیرا مشکل بزرگی که متن این پیش‌نویس دارد که به بایکوت سازمان بهداشت جهانی توسط آمریکا ربط دارد.