قانونگذاران روز گذشته (سه‌شنبه) در پارلمان هند به دلیل خشونت‌های اعمال شده علیه مسلمانان طی یک هفته گذشته در شمال شرق دهلی‌نو با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش تایمز او ایندیا حزب عام آدمی (ای.ای.پی) که در انتخابات ایالت دهلی به پیروزی رسیده است به همراه حزب تریمونال کنگره ایالت بنگال و حزب کنگره ضمن انتقاد از حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی.جی.پی) خواستار استعفای آمیت شاه وزیر کشور هند شدند. با ادامه مشاجره احزاب موافق و مخالف هند جلسات هر دو پارلمان بالا و پایین  هند تا امروز (چهارشنبه) تعطیل شد. راهول گاندی، ساشی تارور و چندین عضو پارلمان دیگر به خشونت های دهلی نو اعتراض کرده و خواستار استعفای وزیر کشور هند شدند. احزاب مخالف هند همچنین در محوطه بیرونی پارلمان در دهلی نو با در دست داشتن بنر شعار عدالت برای قربانیان این خشونت‌ها سر دادند.