رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی با اذعان به این‌که تلاش داشته تا برخی مقامات را از دولتش حذف کند، تاکید کرد: خواستار کارکردن با کسانی است که «وفادار به کشور» باشند.  به گزارش هیل، دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در صحبت با خبرنگاران با پرسشی درباره یک گزارش در خصوص برخورد جان مک انتی، رییس پرسنل کاخ سفید با مقام‌هایی که غیروفادار تشخیص می‌دهد، مواجه شد. دونالد ترامپ اظهار کرد: کاخ سفید در دولت خواستار کسانی است که برای کشور خوب باشند هرچند که فکر نمی‌کند چنین افرادی تعدادشان زیاد باشد. رییس جمهور آمریکا اشاره مستقیمی به گزارش‌ها در خصوص یکسری فهرست‌های تهیه شده از سوی کارکنان کاخ سفید و همپیمانان بیرون از سازمان از برخی مقام‌های ضد ترامپ در دولت نکند. ترامپ در کنفرانس خبری شهر دهلی‌نو به خبرنگاران، گفت: فکر نمی‌کنم در این زمینه افراد خیلی زیادی مطرح باشند.