اعتصاب کارگران شهرداری و پاکبان‌ها در سراسر پاریس باعث شده تا انبوهی از زباله در خیابان‌های این شهر جمع شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فعالیت شش کوره از هفت کوره زباله سوزی در پاریس به دلیل این اعتصاب متوقف شده و همین امر سبب شده تا زباله‌ها برای چندین روز در مناطق مختلف روی هم تلنبار شوند. افزایش حجم زباله‌ها در پاریس و پارک‌های عمومی مساله نگرانی از سلامت عمومی را به شدت افزایش داده است. یکی از سکنه پاریس گفته است: اعتصاب پشت اعتصاب. هر روز شاهد اعتصاب هستیم. این مساله، شهر را غیر قابل سکونت کرده است. چیزی که ما را نگران می‌کند وجود موش در خیابان‌ها است. انگار خیابان‌های شهر به یک رستوران باز برای آنها بدل شده است. این وضعیت در پاریس حتی برای گردشگران خارجی هم تنفرآمیز شده به طوری که یکی از گردشگران آمریکایی در پاریس گفت:‌ این واقعا برای یک گردشگر مشمئز کننده است. به گفته مقام‌های محلی در مارسی، کارگران برای ۱۰ روز گذشته مراکز بازیافت زباله را مسدود کرده و باعث شده‌اند تا ۳۰۰۰ تن زباله در خیابان‌ها تلنبار شود. پاکبان‌های فرانسوی هم به طرح‌های دولت برای اصلاحات قوانین بازنشستگی اعتراض دارند.