پارلمان تونس روز گذشته (شنبه) به کابینه دولت جدید رأی اعتماد نداد. از زمان برگزاری اولین انتخابات تونس پس از ۲۰۱۱ دولت پیشنهادی حبیب الجملی نخستین دولتی است که از پارلمان رای نگرفت. به گزارش الجزیره، از مجموع ۲۱۷ نماینده پارلمان تونس، ۲۰۰ تن در جلسه حاضر بودند و از این بین ۱۳۴ تن به کابینه حبیب الجملی، نخست‌وزیر مکلف تونس رأی عدم اعتماد، ۷۲ تن رأی اعتماد و سه نماینده نیز رأی ندادند که به معنای مخالفت با این کابینه و برکناری آن است. فراکسیون‌های دموکراتیک و فراکسیون‌های احزاب قلب تونس، تحیا تونس، الدستوری الحر و فراکسیون اصلاح ملی به دولت پیشنهادی الجملی رای ندادند؛ دولتی که مقابل پارلمان برنامه سال‌های آتی و چشم‌اندازش را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ارائه کرد اما با انتقادات تند تعداد زیادی از نمایندگان روبرو شد. دولت پیشنهادی، نخستین دولت است که در پارلمان رای نگرفت.