گروهی از ژنرال‌های سابق اسرائیلی و کارشناسان استراتژیک پیش‌بینی می‌کنند که احتمال جنگ در سال ۲۰۲۰ بسیار بالاست. روزنامه الشرق الاوسط نوشت، گروهی از ژنرال‌های سابق اسرائیلی بعد از پژوهش‌های طولانی که چند هفته طول کشید و در مرکز پژوهش‌های امنیت داخلی تل‌آویو به ریاست عاموس یدلین، رئیس اسبق شعبه اطلاعات نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی انجام شد در گزارشی ادعا کردند: می‌توان این مساله را پذیرفت که قدرت بازدارندگی اسرائیل برای مقابله جنگی گسترده همچنان ثابت است. بیشتر کشورها و گروه‌های اطراف اسرائیل به خوبی عظمت قدرت اسرائیل و میزان آسیبی که در نتیجه این جنگ به آن می‌رسد را درک می‌کنند. برای همین این دشمنان امتناع از جنگ را ترجیح می‌دهند. یا این حال شرایط نشان می‌دهد که احتمال وقوع جنگ در سال ۲۰۲۰ بسیار بالاست. وضعیت به گونه‌ای است که احتمالا اسرائیل به ترور و واکنش و تشدید اوضاع متوسل خواهد شد. این پژوهشگران در تحلیل خود درباره وضعیت استراتژیک اسرائیل برای سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ مدعی هستند: رویکردهای مثبت و منفی در منطقه وجود دارند اما مثبت آن این است که وضعیت استراتژیک اسرائیل پابرجا و استوار است و احتمال ضعیف این است که دشمنان مختلف اسرائیل جنگ‌های وسیع به راه بیندازند.