تونی بلر به اعضای حزب کارگر هشدار داد: چنانچه این حزب همچنان به سیاست‌های جرمی کوربین بچسبد کارش تمام شده و انگلیس باید منتظر تسلط حزب محافظه کار برای ۱۵ سال دیگر در این کشور باشد. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا، تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس و رهبر حزب کارگر این کشور در یک سخنرانی به نامزدهای رهبری این حزب هشدار داد اگر امید به پیروزی دارند نباید درگیر خیال و اوهام شوند. تونی بلر در این صحبت‌هایش از گفتن اینکه از کدام از یک از این نامزدها برای رهبری حزب کارگر حمایت می‌کند، خودداری کرد. با این حال او شدیدا از جرمی کوربین، رهبر فعلی حزب کارگر انتقاد کرده و گفت: چنانچه حزب کارگر ایدئولوژی کوربین را کنار نگذارد دیگر مهم نیست چه کسی رهبر این حزب باشد و آنها قطعا دوباره رنگ پیروزی را نخواهند دید.