قانونگذاران در شیلی با برگزاری همه‌پرسی در مورد قانون اساسی در نیمه نخست سال آینده میلادی توافق کردند. تارنمای شبکه تله سور ونزوئلا اعلام کرد قانونگذاران شیلی توافق کردند همه پرسی در مورد قانون اساسی شیلی که در دوران آگوستو پینوشه تنطیم شده بود، برگزار شود. کارول کاریولا قانونگذار حزب کمونیست اعلام کرده که مردم به پیروزی دست یافته‌اند چون ما در حال نزدیک شدن به مشورت درباره یک مجمع قانونگذاری جدید هستیم. تحت این همه‌پرسی از مردم شیلی پرسیده خواهد شد که آیا ایده ایجاد قانون اساسی جدید را می پذیرند یا خیر. براساس آمارهای رسمی تا روز پنجشنبه 22 شهروند این کشور طی ناآرامی‌های اخیر کشته و 2209 نفر دیگز زخمی شده اند. تظاهرات در شیلی از روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز شد و اندک اندک به مخالفت با وضع موجود در کشور منتهی شد که با غارتگری، آتش افروزی و درگیری های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس همراه بود. معترضان به دستمزدهای پایین، هزینه های بالای بخش آموزش و بهداشت و شکاف عمیق بین فقیر و غنی در کشوری اعتراض دارند که به لحاظ سیاسی و اقتصادی تحت سلطه چند خانواده قدیمی و نخبه است.