رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد، با توجه به وضعیت فعلی و اهمیت آن، بازگشت نخست وزیر ضروری است. یک مسئول سازمان ملل نیز تسریع در تعیین نخست وزیر جدید و در ادامه تشکیل کابینه جدید را خواستار شد.

به گزارش پایگاه خبری النشره، نبیه بری، تاکید کرد که این وضعیت تاکیدی بر لزوم بازگشت سعد حریری، نخست وزیر لبنان است. شرایط کشور چه در سطح اقتصادی و مالی و چه از منظر نگرانی‌های مردم رو به وخامت است اما با تشکیل دولت در اسرع وقت، رسیدگی به مشکلات، خاموش کردن آتش بحران و پس از آن اجرای فوری اصلاحات مالی و اقتصادی می‌توان به این وضعیت خاتمه داد، کشور زمان و امکانات زیاد برای اصلاح این مسیر را از دست داده است.

فلیپ لازارینی، هماهنگ‌کننده امور انسانی سازمان ملل در لبنان نیز پس از دیدار با مار بشاره پترس، اسقف لبنان بر لزوم تسریع در تعیین نخست وزیر جدید لبنان جهت تشکیل فوری کابینه به ویژه در شرایط فعلی کشور که به یک عملیات نجات نیاز دارد، تاکید کرد. لازارینی با اشاره به اینکه لبنان در گذرگاه حساسی است و دیگر زمانی برای از دست دادن ندارد، بر نیاز شدید این کشور به بازگشت اطمینان میان مردم و نمایندگانشان در نهادهای قانون اساسی تاکید کرد.