دولت عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که زنان این کشور از این پس بدون موافقت یک قیم مرد می‌توانند گذرنامه دریافت کنند و از عربستان خارج شوند. تصمیم جدید دولت عربستان برخلاف نظام قیومیت مردان است که براساس آن زنان مانند کودکان در طول زندگی خود نیاز به قیم دارند. تاکنون پدر، شوهر، جد پدری یا حتی برادر بزرگ‌تر باید به زنان برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور اجازه می‌دادند. بنا به تصمیم جدید دولت عربستان زنانی که بیش از ۲۱ سال دارند می‌توانند به تنهایی برای دریافت گذرنامه اقدام کنند و از این کشور خارج شوند. یکی از روزنامه‌های عربستان از تصمیم دولت جدید این کشور به عنوان گامی بزرگ برای زنان عربستانی تمجید کرده است. طبق تصمیم جدید دولت عربستان، زنان این کشور از این پس اجازه ثبت ازدواج، طلاق یا تولد نوزاد را نیز خواهند داشت. اصلاحات جدید در قوانین مدنی عربستان در حالی اعلام می‌شود که طرفداران حقوق بشر از حکومت این کشور به دلیل تشکیل پرونده قضایی برای ۱۱ تن از فعالان مدافع حقوق زنان انتقاد می‌کنند.