برونو لومیر، وزیر دارایی فرانسه، پیشنهاد ترزا می، نخست وزیر انگلیس، درباره روابط با اتحادیه اروپا در دوران پسا برگزیت را غیرقابل قبول خواند و گفت این پیشنهاد ضربه ای مرگبار به اروپا است.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری اسپوتنیک، برونو به دنبال جلسه سران اتحادیه اروپا در شهر سالزبورگ اتریش که در آن رهبران اروپا از پذیرش طرح‌های پسابرگزیتی ترزا می خودداری کردند، گفت: اگر درباره این مفهوم تسلیم شویم که می‌توانیم از اتحادیه اروپا خارج شویم و همه منافع حاصل از بازار مشترک را حفظ کنیم، این به معنای پایان اروپا است.

وی گفت: آنچه برای ما مهم است آینده اروپا و نه انگلیس است. بنابراین تصمیمی نخواهیم گرفت که آینده اتحادیه اروپا را تضعیف کند.

لومیر تاکید کرد که پیشنهاد ترزا می که بر تجارت آزاد لندن- بروکسل درباره کالاها تمرکز دارد، «خطوط قرمز» فرانسه را نقض کرده است.

وی گفت: ما خواستار توافقی جامع هستیم نه فقط در زمینه کالاها. همه تصمیماتی که به شهروندان اروپایی پیشنهاد می‌کند می‌توانند اتحادیه را ترک کنند و همه امتیازات این اتحادیه را حفظ کنند، انتحاری خواهد بود. ما این را نمی‌پذیریم.

وزیر دارایی فرانسه در عین حال گفت طرح چکرز «اقدامی در مسیر درست است» و از «شجاعت» ترزا می تقدیر کرد.

بر اساس طرح دولت انگلیس که به چکرز معروف شده است، این کشور قصد دارد تا در دوره پسا برگزیت به تمام مقررات تجاری این نهاد درباره کالا پایبند بماند، تدابیر ویژه‌ای برای تسهیل عبور و مرور در نظر بگیرد و همچنان به عضویت در سازمان‌های مهم اروپایی ادامه دهد.

اظهارات لومیر بازتاب مواضع امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در اجلاس اتحادیه اروپا در سالزبورگ بود که هفته پیش برگزار شد. در این نشست سران اتحادیه اروپا به نخست وزیر انگلیس گفتند که طرح چکرز «کارامد نخواهد بود» و به او چهار هفته وقت دادند تا مذاکرات جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را انجام دهد.

مکرون با این استدلال که این طرح «بازار مشترک» را تضعیف می‌کند، طرح پسابرگزیت ترزا می را «غیرقابل قبول» توصیف و تاکید کرد که خروج انگلیس «بدون هزینه و یا بدون تبعات» نخواهد بود.

ترزا می در مقابل گفته است که رهبران اتحادیه اروپا توضیحی درباره علت مخالفت با طرح چکرز که دولت انگلیس شالوده توافق نهایی خروج از این اتحادیه قلمداد می‌کند، نداده است.

طرح برگزیت ترزا می بر دو موضوع تاکید دارد: روابط تجاری پسا برگزیت و موضوع مرز ایرلند. بر اساس این طرح لندن و بروکسل یک منطقه تجارت آزاد ایجاد خواهند کرد و دو طرف بر همان استانداردهای کالا پایبند خواهند بود و این امر در نتیجه نیاز به بازرسی‌های مقررات مرزی و گمرکی را رفع می‌کند.

ترزا می در انگلیس و خارج از آن به دلیل نحوه مدیریت روند برگزیت به ویژه با توجه به امکان سناریوی خروج بدون توافق و تمدید روند برگزیت به بعد از مهلت مارس 2019 مورد انتقاد زیادی قرار دارد.