پس از برگزاری موفقیت‌آمیز همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت از سوی فولاد مبارکه در آبان ماه سال 1394 در دانشگاه اصفهان و دستاوردهای ارزشمند آن، در گامی دیگر دومین کنگره ملی علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران از 22 تا 24 آبان 1397 با حمایت و مشارکت فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

 رئیس گروه فنی ناحیه انرژی و سیالات فولاد مبارکه هدف برگزاری این کنگره را ایجاد فضایی برای ارائه آخرین دستاوردهای دانش آب و فاضلاب، تجارب موجود در صنعت آب و فاضلاب کشور و تبادل آرا و نظرات دانشگاهیان و محققان، مدیران و کارشناسان شرکتها، مهندسین مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات آب و فاضلاب برای یافتن راه‌حلهای بهینه برای دغدغه‌ها و کمبودهای موجود در حوزه علوم و مهندسی آب و فاضلاب اعلام کرد. محـــمدحسن رحیـــمی تصـــریح کرد: کنــگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران بر آن است تا زمینه‌ای فراهم آورد که استادان، دانشجویان و محققان دانشگاه‌های کشور بتوانند بیش‌ازپیش با کارشناسان و مدیران دستاندرکار صنعت کشور نزدیک و همراه شوند و ضمن ارائه آخرین دستاوردها در حوزه علم و فناوری، با نیازها و مشکلات این صنعت بیشتر آشنا شوند و بدین ترتیب جهت‌گیری تحقیقاتی کشور به‌صورت کاربردی در راستای حل مسائل و مشکلات این حوزه شکل گیرد. در این راستا محورها و موضوعاتی که در این کنگره مورد بررسی قرار گرفت عبارتاند از: تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب؛ جمع‌آوری، انتقال  بازچرخانی و بازیافت پساب؛ بهره‌گیری از آبهای نامتعارف، پساب‌ها و آب‌های لبشور؛ فناوری‌های نوین در آب و پساب؛ ارتقا، مقاوم‌سازی و بازسازی سامانه‌های آب و پساب؛ مدیریت منابع انسانی و مالی در حوزه‌های آب و پساب؛ رویکردهای فنی، اقتصادی و اجتماعی در مدیریت مصرف آب؛ بومی‌سازی ضوابط طراحی سامانه‌های آب و پساب؛ تجارب حاصل از بهره‌برداری بومی از سامانه‌های آب و پساب و ارزیابی و آسیب‌شناسی ساختارهای مرتبط با آب و پساب.

در این کنگره مقاله‌ای با عنوان «بررسی تأمین پایدار آب صنعتی از طریق تصفیه مجدد پساب حاصل از فرایند تولید فولاد مبارکه اصفهان» توسط آقای مهدی هاشمی‌بنی، کارشناس گروه فنی ناحیه انرژی و سیالات، کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان«فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از پساب در صنعت» توسط آقای سید امیر طباطباییان، رئیس واحد تصفیه پساب و پنل تخصصی با عنوان «دستاوردها و چالش‌های استفاده از آبهای نامتعارف» با حضور مهندس عباس اکبری محمدی مدیر ناحیه انرژی و سیالات فولاد مبارکه، جنبه‌ها و موضوعاتی از قبیل سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت‌های آب و فاضلاب برای استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از پسابهای تصفیه‌شده برای مصارف مختلف، چالش‌ها و فرصتهای استفاده از آبهای بی‌کیفیت شور و لبشور و تصفیه و انتقال آب دریا و تجارب استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده در صنعت فولاد موردبررسی و واکاوی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار فولاد در بخش کارگاه آموزشی  این همایش، عباس اکبری ضمن اشاره به دستاوردهای فولاد مبارکه در خصوص کاهش چشمگیر مصرف آب موردنیاز برای تولید فولاد گفت: استفاده بهینه از منابع آب از ابتدای بهره‌برداری در دستور کار فولاد مبارکه بوده و در اهداف استراتژیک و اساسی این شرکت لحاظ شده است. فولاد مبارکه برای مدیریت یکپارچه آب در سه بخش کار کرده است: یکی تأمین آب از منابع جدید؛ دیگری بازچرخانی پساب صنعتی و تکمیل تصفیه‌خانه داخلی و در نهایت کاهش مصرف آب در فرایندهای تولید شرکت.

مدیر ناحیه انرژی و سیالات فولاد مبارکه با بیان اینکه مجموع سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه برای پروژه‌های کاهش مصرف آب در این مدت بیش از 500 میلیارد تومان بوده است افزود: قسمتی از این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری هوشمند و قابل‌توجه، برای انتقال و تصفیه پساب شهرهای اطراف به شرکت فولاد مبارکه انجام شده و با تکمیل شبکه جمع‌آوری داخل شهرها و اتصال مشترکین و رسیدن به ظرفیت نهایی طرح، حدود ۳۰ درصد آب موردنیاز شرکت از این طریق تأمین خواهد شد. اجرای پروژه جمع‌آوری پساب شهرهای همجوار شرکت علاوه بر اینکه پساب را به آب قابل استفاده در صنعت مبدل می‌کند، شرایط منطقه را نیز از منظر بهداشتی و محیط‌زیستی ارتقا می‌دهد.