در نشست مشترک شرکت فولاد مبارکه و شرکای تجاری کسب‌وکار (پیمانکاران توسعه، با توجه به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا، مدیران عامل شرکت‌های صفافولاد، مدیریت احداث، برق‌آرا، احیاءفرایند، پیشتازان بردین، بهسازان، ایریتک، تامکار، سیمین‌سپاهان، آب‌وآتش، فراتحقیق، فنی و مهندسی، همت‌کاران، سامان‌انرژی، دژپاد، جرثقیل‌پولاد و ایران‌کارت به‌عنوان نمایندگان شرکای تجاری شرکت‌کننده دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

در نشست مشترک شرکت فولاد مبارکه و شرکای تجاری کسب‌وکار (پیمانکاران توسعه، با توجه به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا، مدیران عامل شرکت‌های صفافولاد، مدیریت احداث، برق‌آرا، احیاءفرایند، پیشتازان بردین، بهسازان، ایریتک، تامکار، سیمین‌سپاهان، آب‌وآتش، فراتحقیق، فنی و مهندسی، همت‌کاران، سامان‌انرژی، دژپاد، جرثقیل‌پولاد و ایران‌کارت به‌عنوان نمایندگان شرکای تجاری شرکت‌کننده دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

 درابتدا، احمدی، مدیرعامل شرکت صفافولاد، ضمن تشکر از برگزاری نشست مذکور، نبود خریدهای اعتباری در بازار، کسری نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیلات از بانک‌ها را به‌عنوان موانع موجود مطرح کرد و گفت: تأخیر در تأیید طرح‌های مهندسی و تأخیر در ابلاغ قراردادها و عدم تکافوی تعدیل‌ها در قرارداد افزایش نرخ‌ها ازجمله مسائل پیش روی این شرکت است.

مدیرعامل شرکت مدیریت احداث گفت: نبود برآورد صحیح و به‌روزشده قیمت قراردادها، عدم بررسی و تأیید خواست بهره‌برداران در اسناد مناقصه و مشکلات اجرایی و ایجاد تغییرات در قرارداد و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها از دیگر مسائل پیش روی شرکت مدیریت احداث در همکاری با بزرگ‌ترین واحد صنعتی کشور است.

میرابوطالبی تصریح کرد: فرایند طولانی‌مدت در کمیته‌های سرمایه‌گذاری، تأخیر و تعویق در تصمیم‌گیری‌های دستگاه نظارت، ناهماهنگی توسعه و بهره‌برداری و نبود سیستم ارزیابی عملکرد رتبه‌بندی پیمانکاران در جهت تقویت تیم نظارت را از موانع پیش روی این شرکت برشمرد.

مدیرعامل شرکت برق‌آرا هم همکاری این شرکت را با فولاد مبارکه در سه دهه گذشته به‌صورت پیوسته اعلام کرد و گفت: برای ایجاد رابطه برد-برد نیاز است که زنجیره تأمین موفق باشد. مشکلات وندور لیست‌ها، عدم تطابق با خواسته بهره‌بردار و عدم بررسی و تأیید خواست بهره‌برداران در اسناد مناقصه از مسائل این شرکت است.

مصدق با اشاره به اینکه یکی از مسائل دوره SUPPLY CHAIN در دهه هشتاد ناشی از ارزیابی تأمین‌کنندگان است، گفت: صرف انرژی مدیران تأمین‌کننده بابت حواشی پیمان و عدم سهیم بودن پیمانکاران در موفقیت‌های فولاد مبارکه از موانع پیش روی این شرکت است.

مرتجی، مدیر شرکت احیاءفرایند، به اشکالات محتوایی ازجمله فرمول‌های تعدیل در قراردادها و منطقی نبودن ضرایب کاهشی در فرمول‌ها پرداخت و گفت: تأخیر در ابلاغ قراردادها و افزایش نرخ‌ها، عدم تعدیل‌پذیری قرارداد، تأخیر در پرداخت‌ها، تعدد امضاها در فرایندهای قراردادی ازجمله صورت‌وضعیت‌ها و دستورکارها و... و همچنین تأخیر در بررسی صورت‌وضعیت‌های قطعی و ایراد و مغایرت در دستورالعمل پرداخت دوران کرونا از مشکلات این شرکت است.

کاظمی، مدیرعامل شرکت بهسازان  گفت: کسر علی‌الحساب پرداختی و دیون پیش از قطعی شدن پروژه، طولانی‌مدت بودن فرایندهای قراردادی به دلیل بروکراسی اداری، جزیره‌ای بودن حوزه‌های تصمیم‌گیری و کاهش اهمیت پروژه در حوزه‌های تصمیم‌گیری از مسائل این شرکت است.

به گفته مدیرعامل شرکت ایریتک طولانی بودن مراحل ابلاغ قراردادها، اضافه شدن ایستگاه‌های کنترلی مختلف موازی ازجمله تمدیدها، افزایش مبلغ و...، عدم حذف قیمت‌های نادرست و گمراه‌کننده، گرفتن تخفیف از پیمانکاران و مشکلات ناشی از آن و عدم همخوانی تعدیل‌های قراردادها با نوع کار و پروژه در فولاد مبارکه از موانع این شرکت است.

برکتین، مدیرعامل محترم شرکت تامکار هم ناهمخوانی تعدیل‌ها با افزایش ناگهانی قیمت‌های بازار را یکی از موانع موجود در این شرکت اعلام کرد و گفت: نیاز است که ارزیابی سهم قصور پیمانکار و کارفرما انجام شود و کمیته‌ای بابت ارزیابی قصور طرفین قرارداد تشکیل شود و رویه ثابت و یکسان برای تمام پیمانکاران بازتعریف شود.

به گفته مؤمن‌زاده، مدیرعامل شرکت سیمین سپاهان، بروکراسی پیچیده مانع تسریع اقدامات است؛ اما شیرازی، مدیرعامل شرکت آب و آتش، به توقف تمام فرایندها در قرارداد پس از تحویل موقت اشاره کرد و گفت: پرداخت تعدیل‌ها در زمانی که با قیمت قرارداد متناسب نیست، ناهمخوانی تفاسیر در قراردادهای EPC با استانداردها و کاهش بروکراسی در فولاد مبارکه بخش‌هایی از موانع این شرکت است.

مدیرعامل شرکت فراتحقیق هم بر سیستماتیک بودن شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد و گفت: تصحیح فرایند به نفع طرفین است و توسعه طرح تحول دیجیتال می‌تواند به افزایش سرعت و کاهش بروکراسی در شرکت بینجامد. ایجاد رقابت در شرکت‌های مشاور بخشی از خواسته ماست، چراکه از دید کارفرما، در قراردادهای خدمات مهندسی تعدیل قیمت‌ها به‌درستی بررسی نمی‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ایریتک طولانی بودن مراحل ابلاغ قراردادها، اضافه شدن ایستگاه‌های کنترلی مختلف موازی ازجمله تمدیدها، افزایش مبلغ و...، عدم حذف قیمت‌های نادرست و گمراه‌کننده، گرفتن تخفیف از پیمانکاران و مشکلات ناشی از آن و عدم همخوانی تعدیل‌های قراردادها با نوع کار و پروژه در فولاد مبارکه از موانع این شرکت است

از نظر دادخواه، نماینده شرکت فنی و مهندسی، تنظیم دستورالعمل‌هایی برای کاهش زمان از مناقصه تا پیشنهاد قیمت و اعلام برنده و ابلاغ قرارداد، بازنگری فرایندها، یکسان‌سازی قراردادها و تسریع فرایندها حل‌کنندۀ  برخی مسائل شرکت فنی و مهندسی است.

آقاکبیری، مدیرعامل شرکت همت‌کاران، طولانی‌مدت بودن زمان ابلاغ قراردادها را مانعی مهم برشمرد و گفت: عدم تکافوی افزایش قیمت‌ها با تعدیل‌ها و انحراف بیش از ۱۰۰درصد از آن و استفاده از بخشنامه قیمت متناسب در مناقصات برای حذف قیمت‌های نامناسب بخشی از مسائل این شرکت است.

حسینی، مدیرعامل شرکت سامان انرژی، تقویت فرهنگ حمایت از شرکای تجاری کسب‌وکار در فولاد مبارکه را یکی از مسائل مهم این شرکت دانست و گفت: تلاش‌های شرکت فولاد مبارکه در راستای کاهش عواقب دوران شیوع کرونا و تأثیر آن در اجرای پروژه‌ها کفایت ضرر و زیان را نمی‌کند؛ چراکه زمان‌بر بودن تأیید و تصویب افزایش مبلغ‌ها مشکلی از مشکلات نقدینگی پیمانکاران را حل نکرده است.