مدیر عامل سازمان منطقه آزادکیش، بین‌‌المللی‌سازی، کارآفرینی و تقویت مهارت‌های شغلی را محورهای مهم فعالیت‌های دانشگاهی در مناطق آزاد برشمرد.

به گزارش ایلنا، در نشست جعفر آهنگران با روسای پردیس‌های بین‌‌المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف، پیام نور، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی تهران و جامع علمی کاربردی که دوشنبه 6 اردیبهشت در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد، شرایط فعلی و برنامه‌های این دانشگاه‌ها در  جزیره کیش عنوان و راهکارهای تقویت تعاملات درجهت توسعه آموزش عالی و افزایش جذب دانشجویان خارجی و داخلی بررسی شد.

آهنگران در این نشست بر توجه جدی دانشگاه‌های مناطق آزاد به مقوله تجاری‌سازی و بین‌‌المللی شدن فعالیت‌ها تاکید کرد و گفت: خروجی فعالیت شعب بین‌‌المللی دانشگاه‌ها در کیش باید به تقویت شتاب‌دهنده‌ها استارت‌آپ‌ها، کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان منتهی شود.

وی با بیان اینکه آموزش باید یادگیری و سطح مهارت‌های شغلی و تخصصی را ارتقاء دهد اظهارداشت‌‌: درحال حاضر دربخش‌های دولتی و خصوصی جزیره نیاز به افرادماهر و متخصص داریم که می توان با بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های دانشگاهی این نیاز را برطرف کرد. آهنگران بر ضرورت آینده‌نگری و انطباق برنامه‌ها با نیاز‌های جزیره کیش تاکید کرد و گفت: ساده سازی فرایند‌ها و ارتقای عملکرد بخش‌های مختلف جزیره کیش بهترین مولفه برای سنجش میزان موفقیت دانشگاه‌ها در تحقق اهداف راهبردی آنهاست. رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش افزود: حضور بیش از7 هزار دانشجو در جزیره کیش باید فعالیت‌های فرهنگی منطقه را به طرزچشمگیری تقویت کرده و فضای فرهنگی جامعه شهری کیش را ارتقا دهد. معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست‌‌، بین‌‌المللی سازی، تنوع رشته‌ها درمقاطع محتلف و افزایش جذب دانشجویان خارجی را مهم ترین محور فعالیت‌های دانشگاهی درکیش عنوان کرد و گفت: حضورشعب بین‌‌المللی دانشگاه‌های مطرح کشور درجزیره کیش فرصت منحصر بفردی رابرای ایجاد مراودات بین‌‌المللی و جذب دانشجوی خارجی درمنطقه ایجادکرده که باید به شکلی شایسته ازآن بهره برد. داریوش سلیمی، با اشاره به ابرازتمایل وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم‌‌، تحقیقات و فناوری برای همکاری‌های مشترک درجزیره کیش درجهت توسعه آموزش عالی و فعالیت‌های علمی بین‌‌المللی گفت: سازمان منطقه آزاد کیش با انعقاد چندین تقاهم نامه درجهت حمایت از فعالیت دانشگاه‌ها و تحقق اهداف شهر دانشی تلاش‌های موثری داشته است. همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در این جلسه با اشاره به ضرورت توجه جدی دانشگاهها به مهارت‌آموزی در راستای تحقق اهداف راهبردهای طرح جامع کیش تصریح کرد: طبق سندچشم انداز1405 سازمان منطقه آزاد کیش، این جزیره به عنوان دروازه کشور برای تعاملات و مراودات بین‌‌المللی درعرصه‌های مختلف علمی، فناوری، اقتصادی و گردشگری جایگاه مهمی دارد و دانشگاهها در تثبیت و ارتقاءاین جایگاه نقش مهمی ایفا می کنند.

سعید پورعلی با ابراز خرسندی از تعامل خوب بخش خصوصی با دانشگاه‌ها در زمینه ایجاد رشته‌های جدید و تقویت مهارت‌های شغلی در منطقه گفت: با توجه به اینکه محور اصلی فعالیت‌ها درکیش گردشگری است باید در حوزه گردشگری سلامت و گردشگری علمی از ظرفیت‌های منحصر به فرد دانشگاهی کیش استفاده کرد.