دبیر شورای سلامت کیش از انعطاف برنامه‌های گردشگری این منطقه برای انطباق با شرایط ملی ناشی از شیوع کرونا و اهتمام جدی در رعایت ضوابط بهداشتی خبر داد. به گزارش ایلنا، سعید پورعلی جزیره کیش را در زمینه رعایت ضوابط بهداشتی و اعمال نظارت‌های حداکثری یک نمونه موفق درکشور خواند و اظهار داشت: ما در مرحله دوم مقابله و مدیریت کرونا پس ازعبور از سیاست قرنطینه گسترده با اعمال نظارت‌های حداکثری به سمت ایجاد یک تعادل بین فعالیت‌های روزمره زندگی و تامین سلامت ساکنان و گردشگران حرکت کردیم. وی با تاکید بر اینکه سازمان منطقه آزاد کیش می کوشد تا درسایه رعایت کامل ضوابط بهداشتی شرایط ایمن پذیرایی از گردشگران ایجاد شود گفت: اگرچه محوراصلی فعالیت‌ها درجزیره کیش گردشگری است و کسب و کار شمارزیادی ازخانواده‌ها درگروه استمرار فعالیت‌های این بخش است، باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ایمن برای ساکنان منطقه و گردشگران و همچنین رعایت کامل ضوابط بهداشتی تمهیداتی درجهت مدیریت ورود گردشگران اجرایی شده است. به گفته پور علی این تمهیدات در شورای سلامت کیش بررسی شده و متناسب با شرایط بازنگری می شود.  دبیر شورای سلامت کیش افزود:  ممنوعیت ورود خودروهای گردشگران از مسیر دریایی تا دو هفته آینده ازجمله مصوبات شورای سلامت کیش درجهت پیشگیری از شیوع کرونا در منطقه بود که درصورت تشخیص این ستاد و متناسب با شرایط مدت آن تمدید خواهد شد. دبیر شورای سلامت کیش با اشاره به اینکه افزایش شمارپروازها با 50 درصد ظرفیت پذیرش مسافر از جمله راهکارهای افزایش ایمنی گردشگران مسیر هوایی بود اظهارداشت: تمامی شرکت‌های هواپیمایی که مسافران را از مبادی مختلف به فرودگاه کیش منتقل می کنند ملزم به رعایت ضوابط بهداشتی در مراحل قبل، بعد و حین پرواز شده و نظارت گسترده ای بر ایمن سازی روندپذیرش مسافر اعمال می کنند.