مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالی‌ترین نهاد حاکمیتی در جزیره کیش، براساس چشم‌انداز، مأموریت‌ها و ارزش‌های بنیادین سازمان و با تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای منطقه و با توجه ویژه به اسناد بالادستی برنامه راهبردی سازمان را تدوین نمود.

به گزارش ایلنا، ناصر آخوندی، عضو هیات مدیره و معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این مطلب گفت: بر این اساس، دورنمایی ازبرنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌ها از سال 1398 تا 1400 تبیین شده و واحدهای مختلف همسو، یکپارچه و بصورت نظام‌مند، در جهت مأموریت‌ها و اهداف بلند مدت سازمان و منطقه هدایت گردیده‌اند. وی افزود: این برنامه مورد پشتیبانی و حمایت کامل ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل محترم سازمان قرار داشته و در کلیه مراحل طراحی و تدوین آن از مشاورت صاحبنظران خبره و حمایت شورای مطالعات و تحقیقات راهبردی استفاده شد.

وی با اشاره به مهمترین اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش در راستای تأمین مالی و اجرای پروژه‌های توسعه ای کیش گفت: در نخستین گام، سازمان منطقه آزاد کیش با هدف توسعه متوازن و انضباط مالی به بررسی موانع و معضلات پیش روی سرمایه‌گذاری در این منطقه پرداخت و در این راستا شورای عالی تأمین مالی در سطح مدیران ارشد سازمان و همکاری خبرگان حوزه‌های اقتصاد و تأمین مالی تشکیل و به بررسی و ارایه راهکار در این خصوص مبادرت ورزید.

در این راستا، سعی شد تا ضمن ارائه راهکارهای مناسب، نحوه تأمین مالی اقتصاد کیش با استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه به عنوان یک فرصت کم‌نظیر، بررسی و عملیاتی شود.  به گفته وی، جلوگیری از خام فروشی زمین با کاربری مسکونی در قالب مشارکت از دیگر برنامه‌های مد نظر بود که با هدف جلوگیری از خام فروشی و کنترل قیمت و درعین حال ایجاد ارزش افزوده مناسب برای این نوع کاربری، زمینهای مسکونی قابل واگذاری را با محوریت هلدینگ سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در قالب مشارکت با سرمایه‌گذاران واقعی به فراخوان گذاشت. آخوندی افزود: بهره مندی سازمان منطقه آزاد کیش از شیوه‌های نوین تأمین مالی بازار سرمایه یکی دیگر از برنامه‌های اتخاذ شده بود که دستاوردهای چشمگیری به دنبال داشت. معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش گفت: سازمان منطقه آزاد کیش 2200میلیارد ریال از بدهی خود به پیمانکاران را که عمدتاً در حوزه زیربنایی صورت گرفته در قالب تهاتر با املاک تسویه کرده است. این املاک عمدتاً از محل بخشی از بدهی سرمایه‌گذاران به سازمان که توان پرداخت آن را نداشته و پروژه‌ها متوقف شده بود، دریافت و با طلب پیمانکاران از سازمان تسویه شده است. همچنین تسویه بخشی از بدهی‌ها به پیمانکاران پروژه‌های زیربنایی در قالب LC داخلی انجام شده است. این درحالی است که سازمان منطقه آزاد کیش با هدف تسویه بدهی خود به پیمانکاران و تقویت بنیه مالی ایشان برای ادامه اجرای پروژه‌ها، طی تفاهم با بانک‌های صادرات و ملت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی به نام پیمانکاران و با ضمانت و تسویه سازمان منطقه آزاد کیش تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

وی در پایان گفت: بر این اعتقادیم که با حمایت ملی مسئولان عالی سیاسی و اقتصادی و نیز همراهی مدیران ارشد و کارکنان فهیم سازمان منطقه آزاد کیش، استادان دانشگاه، صاحب‌نظران، اقتصاددانان‌، کیش به مرکز همتراز سازی اقتصاد جهان با ایران و مرکز اجتماع نخبگان اقتصاد و گردشگری تبدیل شود. رویایی و خواستی که با وحدت، تلاش و همدلی، دور از دسترس نیست.