بهرام عبدالحسینی مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در دیدار مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان و مدیرروابط عمومی شرکت فولادمبارکه گفت: حضور آقای ساکت در سمت مدیرعامل باشگاه سپاهان برای ورزش استان اصفهان هم مفید و موثر خواهد بود؛ چون سابقه ایشان در عرصه ورزش درخشان و  برای همه روشن و شفاف است و می‌توان انتظار داشت سپاهان به عنوان باشگاهی استانی به جایگاه رفیع و اصلی خود برگردد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان با اشاره به حمایت های شرکت فولاد مبارکه در مباحث فنی مرتبط با پوشش تلویزیونی مسابقات در ورزشگاه نقش جهان و استقرار واحد سیار افزود: مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تاکنون تعامل بسیار خوبی به منظور حمایت از ورزش استان و تجهیز ورزشگاه نقش جهان داشته و امیدواریم با ادامه این همکاری بخشی دیگر  از تجهیزات مورد نیاز برای پوشش مسابقات هم تامین شود.