کارکنان شرکت فولاد هرمزگان در اقدامی انسان دوستانه و در راستای  مسئولیت اجتماعی و گسترش فرهنگ اهدای خون، در روزهای ۲۵ و ۲۶ مرداد در محل ساختمان بهداری این شرکت حاضر شدند تا با اهدای خون خود فرهنگ نوع دوستی را ترویج داده و به کمک هموطنان نیازمند به خون بشتابند. این حرکت با کمک سازمان انتقال خون و حضور پرسنل این سازمان در فولاد هرمزگان صورت پذیرفت.