عضو هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه در پایان بازدید از خطوط تولید با اعلان این خبر اظهار کرد: امروز که از برخی خطوط شرکت بازدید داشته و شاهد فعالیت های کارکنان تلاشگر شرکت بودم باید اعتراف کنم، خوشبختانه شرکت فولاد مبارکه بعنوان سرآمد بازار سرمایه و تولید در کشور، سال ۹۹ را که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده با رکوردهای پیاپی آغاز کرد و نوید روزهای خوبی را برای ذینفعان به همراه داشته است.

محمد زارع پور اشکذری افزود: فولاد مبارکه دارای زنجیره کامل تولید است و روز به روز عملکرد بهتری خواهد داشت و به برنامه بلند مدت افق۱۴۰۴ دست خواهد یافت.

وی اظهار کرد: یکی از مباحث مهم مطرح شده در هیات مدیره پروژه نورد گرم ۲ بود که با اجرایی شدن آن قطع به یقین ارزش بازار سرمایه فولاد مبارکه و زنجیره ارزش گروه فولاد مبارکه بهتر از گذشته خواهد شد و در بحث اشتغال، ارزش بازار،  زنجیره تامین و نیز زنجیره ارزش اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود. بنده به نمایندگی از هیات مدیره، از تمامی کارگران، کارکنان و مدیران شرکت فولادمبارکه تشکر و قدردانی می کنم، امیدوارم با تلاش هایی که در حال انجام است سهام شرکت ارزشمندتر شده و کلیه سهامداران، ذینفعان و پرسنل شرکت از آن منتفع می شوند.