غلامرضا سلیمی، مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم از تولید بیش از ۶/۶ میلیون تن تختال در دستور کار ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم خبر داد.

مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم گفت: سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال‌های پیش از آن، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، چالش کمبود آهن اسفنجی ناشی از شرایط بازار سنگ آهن و همچنین محدودیت شدید گاز طبیعی در فصل زمستان، از نظر شرایط تولید، سال متفاوتی بود. در این سال با توجه به شرایط بازار در حوزۀ مواد اولیه و محصول، برنامۀ تولید ۵.۶ میلیون تن در دستور کار قرار گرفت که با تلاش همکارانمان، در نهایت موفق به تولید بیش از ۶.۳ میلیون تن محصول شدیم.

وی ادامه داد: ثبت رکوردهای مختلف ازجمله رکورد تولید روزانه به میزان ۱۲۹ ذوب، ثبت رکورد تولید ماهانه به میزان ۶۱۸ هزار تن، ثبت رکورد تولید فولاد با سیکل گاززدایی به میزان ۲۱ ذوب در روز، دستیابی به رکورد تعداد ذوب در یک سکوئنس ریخته گری به میزان ۲۰۲ ذوب، رسیدن به رکورد زمان نصب جرثقیل سقفی به میزان ۴۵ ساعت، ثبت رکورد تولید فولاد با سیکل گاززدایی به میزان ۷۳ هزار تن در ماه و بومی سازی قطعات نسوز و بومی سازی انواع قطعات یدکی و همچنین بومی سازی سیستم‌هایی نظیر sagdetector مربوط به پاتیل و تجهیز برش در ریخته گری و تولید گریدهای فولادی API X60 که در تولید لوله‌های انتقال نفت ترش کاربرد دارد، بخش‌هایی از موفقیت‌های سال قبل بوده است.

مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم تصریح کرد: برنامۀ تولید سال ۱۳۹۹ برای ناحیۀ فولادسازی بیش از ۶.۶ میلیون تن تختال پیش بینی شده است و امیدواریم با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در ناحیه و دانش و مهارت کارکنان و نیز وجود تعلق سازمانی در ناحیه و تلاش همۀ همکاران، شاهد رکوردهای کمی و کیفی تولید در سال پیش رو باشیم.

سلیمی عنوان کرد: در سال جاری نصب و بهره برداری از دو واحد جدید گاززدایی در جهت افزایش تولید محصولات ویژه و تأمین نیاز بازار داخل به این محصولات نیز در دستور کار است. افزایش ظرفیت ماشین‌های ریخته گری، نصب و بهره‌برداری از کورۀ پاتیلی شمارۀ ۸، توسعۀ سالن ریخته گری و نصب جرثقیل‌های ذوب بر جدید از برنامه‌های مهم این ناحیه در سال پیش رو خواهند بود.