نجمه سازنچیان ملی‌پوش اسلحه سابر ایران سال‌هاست پای ثابت اردوها و اعزام‌های ملی است و در تمام این مدت هدف بزرگی را دنبال می‌کند. رسیدن به المپیک در سیبل اهداف این ملی‌پوش قرار دارد. او تلاش زیادی کرد که در المپیک ۲۰۱۶ ریو و ۲۰۲۰ توکیو نماینده ایران باشد اما خواسته‌اش محقق نشد و حالا تلاش می‌کند بخشی از المپیک پاریس باشد. در همین راستا نام او در فهرست اعزامی به مسابقات زون آسیا قرار گرفته است. مسابقاتی که برای تعیین سهمیه انفرادی المپیک در اردیبهشت سال آینده به میزبانی امارات برگزار می‌شود. البته این ماجرا بعد دیگری هم دارد؛ اینکه شمشیربازی زنان ایران به ویژه اسلحه سابر پشتوانه بسیار ضعیفی دارد و طی این سال‌ها سازنچیان رقیبی نداشته که بخواهد او را به دردسر بیندازد و نماینده ایران در مسابقات مختلف از جمله انتخابی المپیک باشد. شاید اگر رقابت در این بخش بیشتر بود، سازنچیان برای رسیدن به المپیک لازم نبود زمان زیادی منتظر بماند.

ایران همچنین در اسلحه‌های اپه و فلوره مردان و زنان به دنبال گرفتن سهمیه انفرادی است. در اپه مردان محمد اسماعیلی، در اپه زنان ریحانه رضایی، در فلوره مردان علی امینی و در فلوره زنان زهرا کارگر نماینده‌های ایران در مسابقات زون آسیا هستند.