رقابت‌های جدول ٦٤ نفره مسابقات تنیس روی میز گرند اسمش سنگاپور با رقابت نوشاد عالمیان نفر ۴۹ دنیا مقابل جوناتان گروث از دانمارک دارنده رنکینگ ۲۸ دنیا دنبال شد و با نتیجه سه بر یک به سود این حریف سرسخت پایان یافت. عالمیان در گیم نخست ۱۳ بر ۱۱ بازی را واگذار کرد، در گیم دوم بازی با نتیجه ۱۱ بر ۹ به سود نوشاد خاتمه یافت، در گیم سوم با نتیجه ۱۱ بر ۸ بازی به نفع جوناتان خاتمه یافت و در نهایت در گیم چهارم نیز بازی با حساب ۱۱ بر ۲ به سود نفر ۲۸ دنیا خاتمه یافت تا در مجموع سه بر یک بازی به سود دانمارک به پایان برسد.

نوشاد در حالی این بازی را واگذار کرد که به دنبال کسب سهمیه انفرادی المپیک پاریس است. کاری بسیار سخت که زمان زیادی هم برای انجامش ندارد. تنیس روی میز ایران تاکنون در بخش انفرادی هفت دوره بازی‌های المپیک شرکت داشته اما همیشه سهمیه‌هایش یا از طریق وایلدکارت بوده یا آسیای میانه. پینگ‌پنگ بازان ایران برای هیچ‌یک از دوره‌های المپیک به واسطه کسب سهمیه تیمی مجاز به حضور در دیدارهای انفرادی نشده‌اند و از طریق رنکینگ جهانی هم به این مهم نرسیده‌اند. برای المپیک ۲۰۲۴ پاریس اما نوشاد این موقعیت را دارد که به عنوان یکی از برترین‌های رنکینگ جهانی صاحب سهمیه شود. او در حال حاضر در رنکینگ جهانی نفر چهل و نهم است. از حیث المپیکی هم عالمیان نفر پنجم است. با حفظ این جایگاه کسب سهمیه دور از دسترس نیست. البته اگر او بتواند ۱۴۰ امتیاز از دست رفته ‌ش را بازگرداند و در نهایت موقعیت فعلی خود را تثبیت کند یا بهبود بخشد. از مجموع ۴۲۱ امتیازی که نوشاد را در این جایگاه قرار داده، ۱۴۰ امتیاز از دوره پیشین مسابقات گرنداسمش سنگاپور به دست آمد که با آغاز دوره جدید این امتیاز کسر شد و او برای رسیدن به المپیک باید بار دیگر به دستش بیاورد.