اتحادیه جهانی کشتی روز گذشته رنکینگ جدید کشتی‌گیران را منتشر کرد که بر اساس آن نمایندگان کشورمان اغلب با سقوط در رده‌های خود مواجه شدند. در در رنکینگ جدید کشتی آزاد امیرحسین زارع کماکان تنها صدرنشین کشتی آزاد ایران است. در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی از رده دوم به رده چهارم رفت، یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم با دو پله سقوط به رده دهم رفت، محمد نخودی در همان رده دوم وزن ۷۹ کیلوگرم جای دارد، حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم از رده سوم به یک پله پایین‌تر سقوط کرد و کامران قاسمپور نیز از رده سیزدهم وزن ۹۷ کیلوگرم باز هم به رده‌های پایین‌تر رفت و در رده نازل هفدهمی قرار گرفت. در کشتی فرنگی هم هیچ‌کدام از نماینده‌های ایران در صدر قرار ندارند و امین میرزازاده تنها صدرنشین ایران در رنکینگ نیز به رده دوم وزن ۱۳۰ کیلوگرم رفت. میرزازاده جای خود را به رضا کایالپ ترک داد که با نایب قهرمانی در رقابت‌های قهرمانی اروپا از رده سوم به صدر رنکینگ رسید. در ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز به رده پنجم رفت، در ۶۰ کیلوگرم مهدی محسن‌نژاد به یک رده پایین‌تر رفت و در جایگاه نهم قرار گرفت، در ۶۷ کیلوگرم محمدرضا گرایی با یک پله سقوط به رده چهارم رفت، علیرضا مهمدی در وزن سابق خود در ۸۲ کیلوگرم از رده دوم به جایگاه سوم رفت و در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز در رده ۱۹ جای گرفت. در وزن ۹۷ کیلوگرم، هادی ساروی از رده پنجم به رده ششم سقوط کرد.