در جدیدترین رنکینگ اعلامی فدراسیون جهانی شطرنج در ماه فوریه، مگنوس کارلسن با ریتینگ ۲۸۳۰ در رده نخست دنیا در بخش کلاسیک ایستاده است. فابیانو کاروانا با پرچم آمریکا و با ریتینگ ۲۸۰۴ در رده دوم و هیکارو ناکامورا با پرچم آمریکا و با ریتینگ ۲۷۸۸ در رده سوم دنیا در بخش کلاسیک قرار دارند. دینگ لیرن چینی، آنیش گیری هلندی و علیرضا فیروزجا هم در رده‌های چهارم تا ششم جهان ایستاده‌اند. در این رنکینگ همچنین دو شطرنج‌باز ایرانی در جمع 100 نفر برتر دنیا قرار دارند. پرهام مقصودلو، مرد شماره یک شطرنج ایران با ریتینگ ۲۷۱۵ در رده ۲۹ جهان قرار دارد و سیدمحمدامین طباطبایی، دیگر ملی‌پوش شطرنج ایران، با ریتینگ ۲۶۹۶ در رده ۴۰ دنیا ایستاده است. فدراسیون شطرنج ایران با میانگین ریتینگ ۲۵۵۴ در جایگاه ۲۳ بهترین‌های دنیا در ماه فوریه ایستاده است.