قهرمانی دوی ۶۰ متر در رقابت‌های داخل سالن صربستان، موفقیت دیگری برای دختر باد به شمار می‌رفت. فرزانه فصیحی که رکورددار دوی سرعت ایران است، در این رقابت زودتر از همه رقبا از خط پایان رد شد و مدال طلا را از آن خودش کرد. او که خودش را برای المپیک آماده می‌کند، در فینال رکورد هفت ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه را به دست آورد تا روی سکوی اول قرار بگیرد.