مسابقات وزنه‌برداری قطر کاپ به عنوان یکی از گزینشی‌های المپیک، از امروز آغاز می‌شود و ایران با هفت وزنه‌بردار مرد و دو زن در این میدان حضور دارد. طبق قوانین کسب سهمیه المپیک، وزنه‌برداران برای حضور در المپیک پاریس در پنج مسابقه گزینشی المپیک باید شرکت کنند که در سه مسابقه حتما باید وزنه بزنند و در دو مسابقه می‌توانند فقط وزن‌کشی کنند. به این ترتیب تیم مردان تنها در قطر وزن‌کشی می‌کنند اما هنوز تکلیف تیم بانوان مشخص نیست. فاطمه کشاورز و ریحانه کریمی در گروه C دسته ۷۱ کیلوگرم حضور دارند و رقابت این گروه یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. طبق اعلام کوروش باقری سرمربی این تیم، با توجه به اینکه مسابقه این دو وزنه‌بردار ساعت 9 برگزار می‌شود، با توجه به وضعیت بدنی‌شان و اینکه آیا شرایط مسابقه دارند یا نه، درباره وزنه زدن یا نزدن‌شان تصمیم‌گیری خواهد شد. 

    

.