بالاخره انتظارها برای آغاز رقابت‌های وزنه‌برداری به پایان رسید و تیم ملی ایران نخستین نماینده خود را راهی تخته کرد. حسین سلطانی نماینده دسته 81 کیلوگرم ایران بود که می‌توانست چراغ مدال‌آوری را برای تیم خود روشن کند. او اما رکورد ۱۵۴ یک‌ضرب، ۱۸۱ دوضرب و مجموع ۳۳۵ کیلوگرم را ثبت کرد و پنجم شد تا از رسیدن به مدال باز بماند. سلطانی در حرکت اول، وزنه ۱۴۷ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت دوم پشت وزنه ۱۵۲ کیلوگرم قرار گرفت و این وزنه را بالای سر برد اما هیات ژوری این حرکت را نپذیرفت و خطا داد. کادرفنی برای حرکت آخر سلطانی، وزنه ۱۵۴ کیلوگرم را انتخاب کرد و او این وزنه را مهار کرد. نماینده ایران در حرکت یک‌ضرب، پنجم شد. سلطانی در ادامه در حرکت اول دوضرب وزنه ۱۸۱ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت دوم پشت وزنه ۱۹۱ کیلوگرم قرار گرفت اما در هنگام اسکات آن را انداخت. برای حرکت سوم و آخر سلطانی، وزنه ۱۹۵ کیلوگرم انتخاب شد و او برای رسیدن به مدال برنز باید این وزنه را مهار می‌کرد اما ناموفق بود و وزنه را در هنگام اسکات انداخت.