حضور در مسابقات قهرمانی جهان، یک تجربه بسیار ویژه برای جوانان هر رشته‌ای است. تجربه‌ای که حالا ریحانه کریمی و فاطمه کشاورز هم آن را به دست آورده‌اند و انتظار می‌رود در ادامه مسیر به کمک‌شان بیاید. این دو وزنه‌بردار تیم ملی ایران برای نخستین بار راهی قهرمانی جهان بزرگسالان شدند و به ترتیب به عناوین سیزدهم و بیستم در دسته‌ 64 کیلوگرم رسیدند. کریمی با برنز جوانان آسیا و کشاورز با برنز آسیا راهی ریاض شدند تا این بار در بزرگ‌ترین آوردگاه خود را محک بزنند. البته که آنها در اوزان غیرالمپیکی وزنه زدند و حساسیت رقابت‌شان متفاوت با اوزان المپیکی است. اما به هر حال در نخستین تجربه نمی‌توان انتظار زیادی از این دختران جوان داشت. اوضاع اما برای الهام حسینی بسیار متفاوت است. تنها وزنه‌بردار از تیم چهار نفره بانوان که در وزن المپیکی رقابت می‌کند و مسابقه‌اش جمعه 24 شهریور برگزار می‌شود.