کمیته ملی المپیک برای بازی‌های آسیایی هانگژو دو سهمیه کادر فنی به شمشیربازی و تیم ملی چهار نفره اسلحه سابر اختصاص داده  اما فدراسیون در اقدامی قابل نقد قصد دارد تنها از یک سهمیه برای همراه داشتن مربی استفاده کند. فدراسیون به دنبال این بود که در کنار امین قربانی که بعد از پیمان فخری هدایت تیم ملی را برعهده گرفت، از فخری در بازی‌های‌ آسیایی استفاده کند اما این بازگشت موقت منتفی شد و حالا فدراسیون قصد دارد تنها قربانی را راهی بازی‌ها کند.  پیمان فخری از یک دهه پیش تا بازی‌های المپیک توکیو سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر بود و بعد از این بازی ها از مسئولیت کناره‌گیری کرد و راهی آمریکا شد. تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با هدایت فخری یک دهه گذشته را با ثبات و رو به رشد سپری کرد. در این مسیر بعد از ۳۷ سال برای بازی‌های المپیک لندن صاحب سهمیه شد. سپس تعداد سهمیه‌ها برای المپیک ریو افزایش یافت و برای المپیک توکیو هم به سهمیه تیمی ارتقا یافت. این تیم در بازی‌های آسیایی اندونزی هم نایب قهرمان شد و در بخش انفرادی توسط علی پاکدامن به مدال برنز رسید. بازگشت فخری حتی موقت می‌توانست جذابیت خاصی به تیم سابر ببخشد.