با تایید کمیته برگزاری رویداد ویلیام جونز که همه ساله به میزبانی کشور تایوان برگزار می‌شود، تیم ‌ملی بسکتبال زنان ایران برای اولین بار در این رویداد شرکت می‌کند. فدراسیون بسکتبال ایران همه ساله تنها نسبت به اعزام تیم ملی مردان اقدام می‌کرد اما در سال جاری حضور زنان نیز پس ‌از رایزنی مورد موافقت برگزارکنندگان تایوانی قرار گرفت. این یک خبر خوب برای بسکتبال بانوان است. تیمی که به تازگی النی کاپوجیانی یونانی را به عنوان سرمربی بالای سر خود دیده و امید به روزهای خوبی دارد. هدف کاپوجیانی رساندن بسکتبال بانوان ایران به دسته اول آسیاست و حضور در جام ویلیام جونز می‌تواند فرصت خوبی برای او باشد تا شاگردانش را محک بزند. او برای آمادگی تیمش زمان زیادی ندارد و باید از تمام فرصت‌ها به خوبی استفاده کند.