اتحادیه جهانی کشتی روز جمعه اعلام کرد به دلیل اهمیت سال ۲۰۲۳ به عنوان سال قبل از المپیک و لزوم برنامه‌ریزی تیم‌ها برای حضور پر قدرت در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک، رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی ۲۰۲۳ که قرار بود به ترتیب در آمریکا و ایران برگزار شود را لغو کرده است. حال با توجه به لغو میزبانی ایران از رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۲۳، فدراسیون کشتی قصد دارد درخواست کتبی خود از اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر میزبانی جام جهانی ۲۰۲۴ در هر دو بخش کشتی آزاد و فرنگی را ارائه کند. فدراسیون کشتی خواستار برگزاری این دو رویداد در ایران پس از رقابت‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس است.