مسابقات دوچرخه‌سواری کوهستان قهرمانی آسیا در حالی به میزبانی کره جنوبی آغاز شد که بسیاری روی مدال‌آوری فرانک پرتوآذر نظر قطعی داشتند. ملی‌پوشی که یکی از بهترین‌های دوچرخه‌سواری ایران است و در مدت اخیر برنامه‌های پرفشاری برای رسیدن به مدال آسیا را پشت سر گذاشت. این دختر رکابزن اما با بدشانسی از رسیدن به مدال بازماند. پرتوآذر به عنوان شانس اصلی کسب مدال برای ایران از خط استارت در ماده کراس کانتری زنان عبور کرد اما درنهایت با پنجمی به کار خود پایان داد. در این رقابت، پرتوآذر در حالی که با فاصله زیادی نسبت به نفر چهارم، رتبه سوم را به خود اختصاص داده بود، در دور دوم مسیر مسابقه دوچرخه‌اش پنچر شد و در نهایت به رغم تلاش‌های زیاد به مقام پنجمی بسنده کرد. در پایان این رقابت نماینده چین قهرمان شد، رکابزن دیگری از چین در رده دوم ایستاد و ورزشکارانی از قزاقستان و چین‌تایپه رده‌های سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند. پیش از این نیز در ماده کراس کانتری جوانان فاطمه عباسی چهارم شد.