در سومین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان مصر، نمایندگان ایران در ماده تپانچه بادی مردان رقابت کردند. ایران در این ماده سه نماینده داشت که در بین‌شان مرد طلایی المپیک توکیو هم دیده می‌شد. کسی که در توکیو تاریخ‌ساز شد اما در میدان جهانی مصر عملکردی دور از انتظار داشت. در این بخش از رقابت‌ها سجاد پورحسینی با ۵۸۱.۲۶ امتیاز در رده دهم قرار گرفت. جواد فروغی با امتیاز ۵۷۷.۱۱ در رده سی و سوم و محمدرسول عفتی با امتیاز ۵۷۳.۱۱ در رده پنجاه و ششم ایستادند و به فینال نرسیدند. شاید اینکه بگوییم از فروغی انتظار می‌رفت در این میدان المپیکی شود، چندان درست نباشد چراکه شرایط تیراندازی ایران به خصوص در بحث امکانات و فشنگ قابل مقایسه با رقبا نیست اما انتظار می‌رفت او به نتیجه‌ای بهتر از سی‌وسومی دست پیدا کند. مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان مصر، اولین مسابقات توزیع سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس محسوب می‌شود و هنوز فرصت‌های زیادی برای سهمیه المپیک وجود دارد.