دو هفته پیش بعد از چند بار تعویق، انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار و محمود خسروی‌وفا به عنوان رییس جدید این نهاد انتخاب شد. با این حال کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) هنوز نتیجه این انتخابات را تایید نکرده است. به این ترتیب همچنان نام سیدرضا صالحی‌امیری به عنوان رییس و کیکاووس سعیدی به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک روی پروفایل ایران در سامانه IOC قرار دارد. با این وجود معارفه خسروی‌وفا انجام شده و اعضای هیات‌رییسه و هیات اجرایی هم با برگزاری دو نشست غیررسمی و رسمی، کارشان را آغاز کرده‌اند و حتی حکم‌های جدیدی هم صادر شده است. این تغییر و جابه‌جایی به اطلاع کمیته بین‌المللی المپیک رسیده است و تا زمانی که این تغییرات به تایید برسد، خسروی‌وفا و تیمش کار را در ساختمان سئول دنبال می‌کنند. اولین و مهم‌ترین میدان پیش رو برای ایران بازی‌های آسیایی است که اگر یک سال به تعویق نمی‌افتاد، این روزها در چین در جریان بود.