مسابقات کشتی قهرمانی جهان از روز گذشته به میزبانی بلگراد آغاز شد و فرنگی‌کاران کار خود را برای فتح سکوهای این میدان آغاز کردند. با پایان رقابت کشتی فرنگی، نوبت آزادکاران است که با هم سرشاخ شوند و برای مدال به دنبال خاک کردن حریفان باشند. قهرمانی جهان کشتی مثل همیشه چهره‌های سرشناسی دارد که وزن سنگینی به این مسابقات می‌دهد. در همین راستا فدراسیون کشتی آمریکا به رسم هر سال خود از کارشناسان کشتی جهان خواسته تا قهرمان‌های اوزان مختلف مسابقات جهانی را پیش‌بینی کنند و امسال 17 خبرنگار و کارشناس قهرمانان را پیش‌بینی کرده‌اند. نکته جالب در این نظرسنجی این است که از این 17 نفر که بیشترشان آمریکایی هستند، تنها پنج نفر دیوید تیلور را قهرمان دانستند و 12 نفر باقی‌مانده معتقدند یزدانی روی سکوی نخست قرار می‌گیرد. یزدانی همیشه یکی از چهره‌های جذاب مسابقات کشتی است و به خصوص تقابل او و دیوید تیلور همیشه جایگاه ویژه‌ای برای هواداران این رشته دارد. تا جایی که بسیاری مبارزه این دو آزادکار را بزرگ‌ترین و حساس‌ترین نبرد رودرروی کشتی جهان می‌دانند. در پایان هم باید اشاره کرد از ۱۷ کارشناس، ۱۶ نفر محمدرضا گرایی را قهرمان وزن ۶۷ کیلوگرم پیش بینی کرده‌اند.