داشتن یک کرسی در فدراسیون جهانی همیشه می‌تواند نقطه قوتی برای فدراسیون‌ها باشد. حالا فدراسیون قایقرانی بعد از هشت سال وقفه دوباره به عضویت انجمن کلاس «آپتیمیست» فدراسیون جهانی سیلینگ درآمد. آپتیمیست یکی از مهم‌ترین کلاس‌های رشته قایقرانی بادبانی و پایه فعالیت در این رشته ورزشی است. ایران پس از عدم پرداخت حق عضویت از سال ۲۰۱۴ از عضویت انجمن جهانی این کلاس خارج شده بود که با تلاش‌های صورت گرفته، فدراسیون قایقرانی ایران بار دیگر به عضویت انجمن جهانی این کلاس درآمد. قایق آپتیمیست یک قایق بادبانی کوچک است که برای استفاده نوجوانان تا جوانان هشت تا ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. این کلاس به‌عنوان مهم‌ترین کلاس استعدادیابی نوجوانان، دروازه ورود به دنیای سیلینگ در سطح جهان است. طبق اعلام علیرضا سهرابیان رییس فدراسیون قایقرانی ایران، این کلاس یکی از دو قایق بادبانی است که محبوبیت زیادی در جهان دارد. به نحوی که بیش از 150 هزار قایق به طور رسمی در این کلاس ثبت شده است. آپتیمیست در بیش از ۱۲۰ کشور جهان فعال است و یکی از دو قایق بادبانی است که منحصرا برای سیلورهای زیر ۱۶ سال توسط World Sailing به رسمیت شناخته می‌شود.