رقابت‌های المپیاد دانشجویان روز گذشته در هفت رشته پیگیری شد که در یکی از مسابقات نتیجه عجیبی رقم خورد. نجمه خدمتی که با حضور در المپیک ریو و توکیو یکی از باتجربه‌ترین تیرانداز ایران است، در این مسابقات در رده دوم ایستاد. در رقابت‌های تیراندازی که شرکت 21 دانشگاه برگزار شد، مسابقات تفنگ بادی در دو بخش تیمی و انفرادی دنبال شد که در بخش انفرادی فاطمه امینی پژوه از دانشگاه اصفهان با امتیاز ۶۲۸.۶ طلا گرفت، نجمه خدمتی با کسب ۶۲۴.۲ امتیاز به مدال نقره دست یافت و نرجس امامقلی‌نژاد با امتیاز ۶۲۱.۶ به مدال برنز رسید. شاید دیروز، روز خدمتی نبوده اما از او در مسابقاتی در این سطح انتظارات بیشتر است.