بهناز شفیعی که نامش به عنوان یکی از اولین بانوان فعال در رشته موتورسواری ثبت شده است، در آخرین اقدام خود سفری 15 هزر کیلومتری در اروپا با موتور داشت تا پیام صلح و دوستی ایرانیان را به گوش مردم این سرزمین برساند. شفیعی که بدون حمایت فدراسیون راهی این سفر شده بود، در کشورهای مختلف اروپا موتورسواری کرد. هدف این سفر را از قول شفیعی بخوانید:«قصد دارم به عنوان یکی از نمایندگان بانوان ایران، توانمندی و قدرت زنان ایرانی را به مردم اروپا نشان دهم و با انجام این کار امنیت و ثبات کشورمان را برخلاف تبلیغات مسموم برخی کشورها، به اروپایی‌ها ثابت کنم. همچنین با اهدای نمادهای ایران به دنبال نشان دادن تاریخ و فرهنگ کهن کشورمان هستم.»