کمیته ملی المپیک در راستای ایجاد انگیزه برای بانوان ورزشکار حاضر در بازی‌های کشورهای اسلامی، تصمیم گرفت پاداش بیشتری را به مدال‌آوران این مسابقات اختصاص دهد. کمیته ملی المپیک مصوب کرد پاداش پای سکو در بازی‌های کشورهای اسلامی برای مدال طلا 1500 یورو، برای مدال نقره 1200 یورو و برای مدال برنز 800 یورو باشد. این در حالی است که پاداش پای سکو برای بانوان مدال‌آور 20 درصد افزایش خواهد داشت. کیکاووس سعید، دبیرکل کمیته ملی المپیک در این باره گفت: «در هیات اجرایی مصوب شد در بحث پرداخت پاداش پای سکو برای ترغیب، تشویق و حمایت بیشتر از ورزش زنان رقمی تا سقف ۲۰ درصد بیشتر برای زنان در نظر بگیریم که با هماهنگی مریم کاظمی‌پور، معاون توسعه ورزش زنان و طاهره طاهریان، نایب‌رئیس کمیته این پرداخت صورت بگیرد.»