به نظر می‌رسد جودوی ایران قرار نیست به این زودی‌ها رای نهایی دادگاه حکمیت را دریافت کند. دادگاه CAS دیروز با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودوی ایران، برای چهارمین بار اعلام کرد صدور رای نهایی را به مدت یک ماه تمدید کرده است. دلیل دادگاه، حساسیت پرونده و نیاز به بررسی بیشتر برای داوران اعلام شده است. فدراسیون جهانی جودو شهریورماه ۱۳۹۸ و در پی اتفاقات مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن، جودو ایران را تا اطلاع ثانوی تعلیق و محروم کرد که با اعتراض و شکایت فدراسیون ایران از فدراسیون جهانی روبه‌رو شد. این دادگاه پس از چند جلسه حضوری و چند بار تعویق، 11 اسفند 99 پرونده را به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی ارجاع داد که این کمیته 9 اردیبهشت 1400، جودوی ایران را به مدت چهار سال از حضور در میادین رسمی محروم کرد که با اعتراض فدراسیون کشورمان همراه شد و هنوز رای نهایی صادر نشده است!