ملی‌پوشان اسلحه اپه و فلوره ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی 2022 باید خودشان را در قهرمانی آسیا که از 20 خرداد به میزبانی کره جنوبی برگزار می‌شود، ثابت کنند. چراکه نتیجه این دیدار در اعزام این دو اسلحه به المپیک آسیایی بسیار تاثیرگذار است. البته شمشیربازان پیش از آسیایی، میادین دیگری نیز پیش رو دارند که برای افزایش آمادگی‌شان بسیار مهم به نظر می‌رسد. به عنوان مثال جام جهانی شمشیربازی اپه زنان از 23 اردیبهشت به میزبانی امارات برگزار می‌شود و قرار است ایران با سه شمشیرباز در آن شرکت کند. این فرصت خوبی برای دختران اپه است که فرصت اعزام‌های مهم‌تر را به دست بیاورند. اتفاقی که در سابر زنان هم افتاد و آنها گام‌های خوبی را برداشتند.