از زمانی که حمله روسیه به اوکراین آغاز شده است، ورزش جهان به مقابله با این اتفاق پرداخته و به شکل‌های مختلف خواهان پایان این جنگ شده است. در همین راستا میزبانی‌های مختلفی در رشته‌های ورزشی از روسیه گرفته و تحریم‌های ورزشی نصیب این کشور شد. با ادامه یافتن جنگ، کشتی روسیه هم که یکی از اصلی‌ترین ورزش‌های این کشور است و همیشه در میادین جهانی و المپیک مدعی قهرمانی بوده، تحت تاثیر مناقشات بین دو کشور قرار گرفته است. گفته می‌شود تحریم و انزوای کشتی روسیه هم از رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا آغاز شده و طبیعتا در میادین بین‌المللی آینده هم ادامه دارد. بر این اساس طبق اعلام متولیان کشتی روسیه، ملی‌پوشان این کشور در رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال اروپا در بلغارستان حضور نخواهند داشت. البته روس‌ها در این مورد پیش‌دستی کردند و قبل از اینکه اتحادیه جهانی کشتی یا هر نهاد بین‌المللی ورزشی دیگری آنها را از این مسابقات منع کنند، خودشان از حضور در مسابقات کنار کشیدند. با این حال ضرر جنگ دامن این تیم را گرفته است.