مسابقات امسال دوومیدانی قهرمانی کشور ترکیه، برای دوومیدانی ایران حسابی ماندگار شد. در این دور از رقابت‌ها دو تیم پلیمر خلیج فارس و چادرملو دونده‌های خود را عازم ترکیه کردند که حاصل آن دو رکوردشکنی ملی بود. در روز نخست مسابقات پریچهر شاهی رکورد ملی ۱۳ ساله ماده ۳۰۰۰ متر سالن را شکست و در روز دوم نیز یک بانوی دونده دیگر رکوردشکنی کرد. در جریان مسابقات روز دوم قهرمانی کشور ترکیه، تکتم دستاربندان دونده تیم پلیمر خلیج فارس موفق شد پس از 14 سال رکورد ملی دو 800 متر داخل سالن را جابه‌جا کند. رکورد پیشین این ماده با زمان 2:11.38 سال 1386 توسط مینا پوریوسفی ثبت شد و حالا این رکورد با زمان 2:09.49 به نام دستاربندان شده که پس از تست منفی دوپینگ او ثبت رسمی می‌شود. او همچنین به مقام سوم این ماده رسید. همچنین در دیگر ماده‌ها در 60 متر مانع فائزه آشورپور از چادرملو با زمان ۸.۴۷ ثانیه و مسعود کامران از پلیمر خلیج فارس با رکورد 7:99 دوم شدند، در 200 متر ساناز امیری‌پور از چادرملو با رکورد ۲۵.۴۷ در جایگاه سوم ایستاد و آرش سیاری از پلیمرخلیج فارس در فینال گروه B با ثبت رکورد ۲۲.۰۴ثانیه در جایگاه نخست ایستاد و در مجموع چهارم شد، در 800 متر پژمان یارولی از پلیمرخلیج فارس با رکورد ۱:۵۱.۳۲دقیقه قهرمان شد، در پرش طول ریحانه مبینی از پلیمر خلیج فارس با رکورد ۶:۰۷ متر قهرمان شد و در پرتاب وزنه الهام هاشمی از چادر ملو باثبت حد نصاب ۱۳.۵۵متر سوم شد.